Toimintaamme tukevat

Tuki- tai kannatusmaksun kautta voi olla mukana tukemassa Suomen porotaloutta ja poronhoitokulttuuria, pohjoisen maaseudun elinmahdollisuuksia ja kestävää kehitystä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää porotilamatkailussa toimivien yrittäjien yhteistoimintaa, lisätä poronhoitoalueen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta, sekä edistää ja kehittää porotilamatkailun yleisiä edellytyksiä.

Porotilamatkailuyrityksissä vierailee vuosittain tuhansia kotimaisia ja ulkomaalaisia matkailijoita. Yritykset jakavat tietoa porotalouden historiasta ja nykytilasta sekä uhista. Yhdistys edistää myös porotalouden myönteistä julkisuuskuvaa mm. laatuhankkeet sekä toiminnan esittelyt.

Olemalla tuki- tai kannatajajäsen saa myös ajankohtaista tietoa yhdistyksemme toiminnasta ja olette aina tervetulleita osallistumaan tapahtumiimme.

Tuki- tai kannattajajäseneksi voivat liittyä henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kiitämme tuestanne:

  • Paliskuntain yhdistys

  • Hirvasniemen paliskunta

  • Ivalon paliskunta

  • Muonion paliskunta

  • Posion Livon paliskunta

  • Kolarin paliskunta

  • Käsivarren paliskunta