Liity jäseneksi

Liity jäseneksi!

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, tukijäseniä ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä poronhoitoalueella poromatkailua harjoittava paliskunnan osakas tai hänen omistamansa oikeuskelpoinen porotilamatkailuyritys.

Lisäksi vuosikokous voi erillisestä anomuksesta ottaa varsinaiseksi jäseneksi myös sellaisen henkilön, joka ei ole paliskunnan osakas, mutta hän tai hänen pienimuotoinen yrityksensä toimii samalla alalla tai tuottaa porotilamatkailua tukevia tuotteita tai palveluita. Tällaisen jäsenen on vuosittain toimitettava hallitukselle kirjallinen selvitys hänen toimintansa jatkumisesta edelleen.

Tukijäseneksi voivat liittyä henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta.

Jäsenhakemuslomakkeen (PDF) voit ladata allaolevasta linkistä ja palauttaa täytettynä info@porotilamatkailu.fi tai postitse lomakkeelta löytyviin yhteystietoihin.

Jos jäsenhakemuksen lataaminen ei onnistu, voit laittaa viestiä info@porotilamatkailu.fi