Jäsenet

Seuraavien vuosien tavoitteena on saada mukaan lisää poromiehiä tuottamaan laadukasta poronlihaa, osa-aikaisiksi poromatkailupalveluiden tuottajiksi tai vaikkapa matkailukäyttöön soveltuvien ajokkaiden kouluttajiksi. Myös pororekien, rekitaljojen ja porosta saatavien muiden tuotteiden kysyntä kasvaa.

Nuoret porotilojen jatkajat ovat erittäin kiinnostuneita poromatkailutoiminnan harjoittamisesta - onhan porosta saatava matkailutuotto vahvistamassa perinteistä poronlihatuotantoa.

Yhdistyksen jäsenet edustavat koko poronhoitoaluetta, sekä pieniä aloittavia että kymmeniä vuosia toimineita suuria yrityksiä.

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, tukijäseniä ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä poronhoitoalueella poromatkailua harjoittava paliskunnan osakas tai hänen omistamansa oikeuskelpoinen porotilamatkailuyritys.

Lisäksi vuosikokous voi erillisestä anomuksesta ottaa varsinaiseksi jäseneksi myös sellaisen henkilön, joka ei ole paliskunnan osakas, mutta hän tai hänen pienimuotoinen yrityksensä toimii samalla alalla tai tuottaa porotilamatkailua tukevia tuotteita tai palveluita. Tällaisen jäsenen on vuosittain toimitettava hallitukselle kirjallinen selvitys hänen toimintansa jatkumisesta edelleen.