Porotilamatkailu

Porotilamatkailu ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea porotilojen ja poromiesten matkailutoiminnan aloittamista, vahvistaa yhteistoimintaverkostoa ja solmia suhteita yhteistyökumppaneihin eli viranomaisiin, matkailualan muihin toimijoihin kuten matkanjärjestäjiin ja alan organisaatioihin.

Porotilamatkailun merkitys on nähtävä erityisesti pienten, pohjoisten kylien elinkeinojen monipuolistumisessa ja matkailun tarjoamina työpaikkoina sekä porotalouden kannattavuuden kohentumisena. Samalla porotalouteen pohjautuvan matkailun on todettu arvaavan mahdollisuuksia sukupolvien mittaista perinnettään jatkamaan haluaville nuorille.

Toiminta

Yhdistyksen toiminta katsotaan erittäin tärkeäksi erityisesti juuri niille aloittaville yrityksille.

Yhdistys tarjoaa koulutusta ja työkaluja matkailuyrityksen laadun kehittämiseen, turvallisuussuunnitteluun ja yrityksen kehittämiseen mm järjestämällä jäsenilleen jäsenhintaisia koulutuksia.

Myös jo pitkään toimineet yritykset voivat edelleen hyödyntää yhdistystä pyrittäessä kehittämään alan toimijoille yhtenäistä laatujärjestelmää, yhteismarkkinointia ja lisäkoulutusta ja neuvontatyötä.